Tietosuojaseloste

Laatijan tiedot:
Laadittu 6.7.2018

Rekisteritiedot:

FysioHillan asiakashallintarekisteri

FysioHilla
Kelantie 1
93600 Kuusamo
puh. 044 982 8681
info@fysiohilla.fi

Sini Tervoja
Kelantie 1
93600 Kuusamo
puh. 044 982 8681
info@fysiohilla.fi

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin sekä fysioterapiaan liittyvien hoitokommenttien ja palautteiden kirjaamiseen, jotta kokonaisvaltainen kuntoutusprosessi on mahdollista asiakkaan antaman vapaaehtoisen suostumuksen perusteella. 

Tietoja kerätään automaattisesti nettisivujen kautta tehtyjen yhteydenottopyyntöjen pohjalta. Näitä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon.

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja asiakkaan perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja

 

Käyttäjärekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakastietoja luovutetaan vain rekisteröidyn kirjallisella suostumuksella (rekisteritietolomake) asiakkaalle itselleen, lähetteen antaneelle taholle ja/tai maksajataholle. Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisteröityjen FysioHillalle ilmoittamia tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kaikki tiedot ovat salassapidettäviä. Rekisterin sisältämät tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne pääsy on vain rekisterin yhteyshenkilöllä Sini Tervojalla. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja salasanoin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa arkistotilassa.